ตะกร้าสินค้า 0

เกี่ยวกับเรา

DS All Co., Ltd is operated under Thonburi Healthcare Group (THG), which runs medical service business, hospitals, medical devices businesses and so on, for support management of the hospitals in the country and foreign countries.

DS All Co., Ltd was found in 31st July, 1984 under the name Dental Siam Enterprise Co., Ltd. We focused on sourcing dental devices with universal standard and provide one stop service to hospitals, clinics, and universities.

At present, we have changed our name to DS All Co., Ltd. We are no longer a dental device company. However, we are going to be ‘a pioneer of healthcare industry development and health innovation’. We promote services and educate professional knowledge to everybody.

With over 40 years of experiences, we promise that we will not stop improve the services and ready to be a leader of change for solving difficulty. Furthermore, we are going to be a part of betterment, monitor, and exhibition of unprecedented innovation for raising Thailand’s level to world class level.

บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด บริหารภายใต้ Thonburi Healthcare Group (THG) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ และธุรกิจอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารโรงพยาบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดีเอส ออลล์ แรกเริ่มก่อตั้งเป็น ทันตสยาม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2524 โดยมุ่งเน้นการจัดหาเครื่องมือทันตกรรมชั้นนำ มาตรฐานสากล พร้อมบริการ แบบครบวงจร “One Stop Service” ให้แก่โรงพยาบาล คลินิก และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด เราจะไม่ได้เป็นเพียงแค่บริษัทจำหน่ายเครื่องมือ ทันตกรรมอีกต่อไป แต่เราจะเป็น “ผู้นำแห่งการพัฒนาธุรกิจเฮลท์แคร์ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ” ยกระดับการให้บริการ พร้อมสร้างองค์ความรู้ ระดับมืออาชีพให้ทุกคนด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี เราสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาการให้บริการ พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ติดตาม นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับของประเทศไทยไปทั่วโลก

Company Profile  Watch Now  l  Downloads